Om oss

STYRET I SPILLAVHENGIGHET NORGE

ADMINISTRASJON

SPILLAVHENGIGHET NORGES BAKGRUNN

Spillavhengighet Norge startet opp som en pårørendeorganisasjon i 2001 av Lill-Tove Bergmo. Dette var etter at hun selv fikk oppleve spilleavhengighet på nært hold som pårørende. Den gangen het organisasjonen PTS – Pårørende til Spillavhengige

2001
 •  - 2002

  Allerede i 2002 startet kampen vår mot spilleautomatene som sto plassert over alt, dette var en sterk drivkraft i utviklingen av organisasjonen. De fleste henvendelsene kom fra familier som oppga automatene som et problem. På det meste hadde organisasjonen 7 grupper rundt omkring i landet.

 •  - 2004

  Ble organisasjonen stiftet til en interesseorganisasjon. I 2014 fikk vi plass i arbeidsutvalget som skrev den første handlingsplanen mot spilleproblemer i Norge. I denne ble det satt av et punkt som omhandlet støttegrupper. På grunn av den fikk vi mulighet til å søke på økonomiske midler hvert år og siden den gang har organisasjonen fått midler gjennom handlingsplanen.

 •  - 2005

  Første gjennombrudd politisk. Lyngen Kommune i Troms ble den første automatfrie kommunen i Norge og etter det eskalerte det kraftig. Vi hadde opp i mot 30 intervjuer pr dag på det meste. Organisasjonen fikk dermed satt et stort fokus på hvorfor spilleautomatene måtte vekk.

 •  - 2007

  Vi vant kampen, Norge ble automatfritt.

  Vi opplevde etter det en stor nedgang i henvendelser og flere grupper ble lagt ned, samtidig begynte det å komme henvendelser på dataspill fra fortvilte foreldre.

  Pga nedgangen av henvendelser valgte vi og det som den gang het LOMS – Landsorganisasjonen Mot Spilleavhengighet å slå oss sammen. Vi gikk fra å være en pårørendeorganisasjon til å bli en organisasjon for både spilleavhengige og pårørende.

  Med den nye strukturen kunne vi dele vi landet opp i 5 regioner. Disse regionene gir grunnlaget for landsorganisasjonens virke.

 •  - 2010

  Begynte henvendelsene å ta seg opp igjen. Nå gikk det mer i pengespill på nett. Samtidig økte også henvendelser på dataspill.

 •  - 2014

  Organisasjonen for første gang søke om prosjektmidler fra helsedirektoratet.

 •  - 2017

  Det er et 20 talls engasjerte som i dag driver organisasjonen. Vi har 3 nettverksgrupper i drift, disse er i Bergen, Stavanger og Oslo. Nye grupper er planlagt i Tromsø, Harstad og Trondheim.

  Gjennom alle disse årene har organisasjonen hjulpet flere tusen familier og har dermed bygget seg opp en stor kunnskapsbase.

  Spillavhengighet Norge drives i all hovedssak på frivillighet. Med styret og engasjerte er vi over 20 frivillige.
  I administrasjonen har er det 3 ansatte.

GAVER TIL SPILLAVHENGIGHET-NORGE

Vår virksomhet er basert på frivillig arbeid, men for at vi skal få hjulene til å gå rundt trenger vi all hjelp vi kan få. Vi har en årlig statstøtte, men denne alene er ikke nok til å drive på et nasjonalt nivå.

Vil du ønske å bidra med en gave til oss, så send oss gjerne en e-post til post@spillavhengighet.no Vi kan sende deg kontonummer eller annen ønsket informasjon.

Vil du heller hjelpe oss på andre måter, så ta gjerne kontakt på telefon eller e-post!

ÅRSRAPPORTER

Her ligger Spillavhengighet-Norges tidligere Pårørende til Spillavhengige (PTS Norge) årsrapporter.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

HENVENDELSES-
STATISTIKKENE

2018

Ønsker du å delta i nettverksgruppe?
Spillavhengighet Norge har i dag 4 nettverksgrupper som er i drift.
Det jobbes aktivt for å starte flere grupper.