Om oss

HVEM ER VI?

Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet.
Vi bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og vi setter lys på avhengighetens baksider.
Organisasjonen er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid med ulike fagmiljøer innen feltet spilleavhengighet.
Spillavhengighet Norge ble etablert i 2002 og har i dag 3 ansatte og ca 40 frivillige.

Våre hjelpetilbud er åpen for alle som er berørt av spilleavhengighet, enten det gjelder pengespill, dataspill eller at en er pårørende.

 • Vi besvarer henvendelser fortløpende, rask respons.
 • Vi styrker samholdet til berørte, gjennom nettverksgrupper, individuelle møter og frivillighet i organisasjonen.
 • Våre frivillige er til stede for berørte som trenger støtte, hjelp og motivasjon.

Våre hjelpetilbud er gratis, men en kan bli medlem hos oss for å få tilgang på flere arrangementer.
Arrangementer kan være landsmøter, opplæringssamlinger for frivillige mm.
Et medlemskap for spilleavhengige, pårørende og frivillige koster 100 kr i året.
Les mer om medlemskap her.

STYRET I SPILLAVHENGIGHET NORGE

ADMINISTRASJON

SPILLAVHENGIGHET NORGES BAKGRUNN

Spillavhengighet Norge startet opp som en pårørendeorganisasjon i 2001 av Lill-Tove Bergmo. Dette var etter at hun selv fikk oppleve spilleavhengighet på nært hold som pårørende. Den gangen het organisasjonen PTS – Pårørende til Spillavhengige

2001
 •  - 2002

  Allerede i 2002 startet kampen vår mot spilleautomatene som sto plassert over alt, dette var en sterk drivkraft i utviklingen av organisasjonen. De fleste henvendelsene kom fra familier som oppga automatene som et problem. På det meste hadde organisasjonen 7 grupper rundt omkring i landet.

 •  - 2004

  Ble organisasjonen stiftet til en interesseorganisasjon. I 2014 fikk vi plass i arbeidsutvalget som skrev den første handlingsplanen mot spilleproblemer i Norge. I denne ble det satt av et punkt som omhandlet støttegrupper. På grunn av den fikk vi mulighet til å søke på økonomiske midler hvert år og siden den gang har organisasjonen fått midler gjennom handlingsplanen.

 •  - 2005

  Første gjennombrudd politisk. Lyngen Kommune i Troms ble den første automatfrie kommunen i Norge og etter det eskalerte det kraftig. Vi hadde opp i mot 30 intervjuer pr dag på det meste. Organisasjonen fikk dermed satt et stort fokus på hvorfor spilleautomatene måtte vekk.

 •  - 2007

  Vi vant kampen, Norge ble automatfritt.

  Vi opplevde etter det en stor nedgang i henvendelser og flere grupper ble lagt ned, samtidig begynte det å komme henvendelser på dataspill fra fortvilte foreldre.

  Pga nedgangen av henvendelser valgte vi og det som den gang het LOMS – Landsorganisasjonen Mot Spilleavhengighet å slå oss sammen. Vi gikk fra å være en pårørendeorganisasjon til å bli en organisasjon for både spilleavhengige og pårørende.

  Med den nye strukturen kunne vi dele vi landet opp i 5 regioner. Disse regionene gir grunnlaget for landsorganisasjonens virke.

 •  - 2010

  Begynte henvendelsene å ta seg opp igjen. Nå gikk det mer i pengespill på nett. Samtidig økte også henvendelser på dataspill.

 •  - 2014

  Organisasjonen for første gang søke om prosjektmidler fra helsedirektoratet.

 •  - 2017

  Det er et 20 talls engasjerte som i dag driver organisasjonen. Vi har 3 nettverksgrupper i drift, disse er i Bergen, Stavanger og Oslo. Nye grupper er planlagt i Tromsø, Harstad og Trondheim.

  Gjennom alle disse årene har organisasjonen hjulpet flere tusen familier og har dermed bygget seg opp en stor kunnskapsbase.

  Spillavhengighet Norge drives i all hovedssak på frivillighet. Med styret og engasjerte er vi over 20 frivillige. I administrasjonen har er det 3 ansatte.

GAVER TIL SPILLAVHENGIGHET-NORGE

Vår virksomhet er basert på frivillig arbeid, men for at vi skal få hjulene til å gå rundt trenger vi all hjelp vi kan få. Vi har en årlig statstøtte, men denne alene er ikke nok til å drive på et nasjonalt nivå.

Vil du ønske å bidra med en gave til oss, så send oss gjerne en e-post til post@spillavhengighet.no Vi kan sende deg kontonummer eller annen ønsket informasjon.

Vil du heller hjelpe oss på andre måter, så ta gjerne kontakt på telefon eller e-post!

ÅRSRAPPORTER

Her ligger Spillavhengighet årsrapporter.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

HENVENDELSER

Her ligger Spillavhengighet henvendelser.

2019

2018

Ønsker du å delta i nettverksgruppe?
Spillavhengighet Norge har i dag 4 nettverksgrupper som er i drift.
Det jobbes aktivt for å starte flere grupper.