God (spillfri) Jul fra en spillavhengig

God (spillfri) Jul fra en spillavhengig

God (spillfri) Jul fra en spillavhengig

Skrevet av Malin.

Vi nærmer oss jul og en høytid preget av varme og glede. Dessverre er nok akkurat denne høytiden for mange spillavhengige også preget av en vanskelig og uhåndterlig situasjon der pengespill har ført til at familier må ta konsekvenser av vår spillidenskap. Det er dessverre i anledning av høytider og ferier hvor forventningene om å innfri de nærmestes ønsker og håp at boblen sprekker.

Gjennom egne og andre brukere av nettveksgruppene til Spillavhengighet Norge har jeg fått anledning til å høre sterke historier som handler om akkurat dette.

Å leve i en hverdag hvor dårlig samvittighet og selvforakt over egne valg og handlinger påfører de menneskene du er mest glad i, vanskelige påkjenninger, er tungt å leve med.

Mange av oss som lider av denne avhengigheten har nok ved flere anledninger innrømmet og erkjent overfor oss selv at vi har et problem.

Noen av oss har også oppsøkt hjelp gjennom å underlegge oss behandling. Likevel fremstår det for mange av oss som vanskelig å legge spillingen bak oss.
Det kan nok være vanskelig å akseptere at vi som spillavhengige vil være nettopp dette resten av livet , noe jeg selv har måtte innse.  Det er derfor trist å registrere at ” bunnen i livet” ofte må treffes for og virkelig akseptere fullt ut hva som skal til for å leve et spillfritt liv som spillavhengig. I denne forbindelse vil jeg takke Spillavhengighet Norge for den muligheten deltakelse i nettverksgruppe gir meg. Det å møte mennesker med samme utfordring i livet gjennom møter der vi som avhengige og pårørende erfaringsutveksler alle sider av spillavhengighet, har gitt meg mye. Utover det å bidra med egne erfaringer og samtidig motta andres historier er disse møtene et viktig bidrag i det å holde seg spillfri og for meg hjelp til selvhjelp.

Vi står som sagt overfor en høytid og inngangen til et nytt år. Mine tanker går derfor til alle dem som av ulike grunner har måtte ta konsekvensen av hva spillavhengighet har medført av negative konsekvenser.
Er du spillavhengig, pårørende eller berørt av konsekvensene spilling medfører skal du vite at du ikke er alene. Det er viktig i det å leve og ikke minst overleve at du vet at det aldri er så mørkt at det ikke finnes HÅP.
Jeg har selv lang erfaring i å stå i denne livssituasjonen og vet med sikkerhet at selv om livet overskygges av elendigheten du føler du står i, er vi flere her som kan hjelpe deg .
Grip derfor sjansen, ta tilbake livet og ta kontakt med Spillavhengighet Norge.
God (spillfri) jul

– Spillavhengig