Verdensdagen for selvmordsforebygging

Verdensdagen for selvmordsforebygging

Verdensdagen for selvmordsforebygging

I dag 10. september er det Verdensdagen for selvmordsforebygging.

Våre tanker går til alle som har opplevd å miste noen i selvmord og vi vil oppfordre alle som sliter med selvmordstanker om å ta kontakt med hjelpeapparatet. Blir det for vanskelig, så snakk med noen i familien, en venn eller en kollega.
Det nytter å fortelle om dette. Ikke gå alene og ha det vondt.

Regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord inneholder en nullvisjon, som skal bidra til at selvmordsforebygging prioriteres høyere.

Kl 1600 i dag presenteres den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord.
Klikk her for å se den nye handlingsplanen.