2017

- 2017

Det er et 20 talls engasjerte som i dag driver organisasjonen. Vi har 3 nettverksgrupper i drift, disse er i Bergen, Stavanger og Oslo. Nye grupper er planlagt i Tromsø, Harstad og Trondheim.

Gjennom alle disse årene har organisasjonen hjulpet flere tusen familier og har dermed bygget seg opp en stor kunnskapsbase.

Spillavhengighet Norge drives i all hovedssak på frivillighet. Med styret og engasjerte er vi over 20 frivillige. I administrasjonen har er det 3 ansatte.