2004

- 2004

Ble organisasjonen stiftet til en interesseorganisasjon. I 2014 fikk vi plass i arbeidsutvalget som skrev den første handlingsplanen mot spilleproblemer i Norge. I denne ble det satt av et punkt som omhandlet støttegrupper. På grunn av den fikk vi mulighet til å søke på økonomiske midler hvert år og siden den gang har organisasjonen fått midler gjennom handlingsplanen.