Spillutviklingen i Norge

Spillutviklingen i Norge

Spillutviklingen i Norge

SPILLUTVIKLINGEN I NORGE. ER DEN UT AV KONTROLL?

UTTALELSEN FRA ÅRSMØTE I SPILLAVHENGIGHET NORGE

Spillavhengighet Norge er bekymret over den siste tids utvikling innenfor tilbud av spill som skaper avhengighet. Liberalisering i spill politikken med nett Casino hos Norsk Tipping, åpning for poker, utredning for lisens og nå senest endring i lotteriloven for fem nye aktører. Uttalelser fra de nye aktørene som ønsker å være spill tilbydere i Norge gjør at vår kritikk om lite fokus på problematisk spill adferd hos disse aktørene er berettiget. Vi er redd disse nye aktørene vil føre til de tilstandene vi hadde under spilleautomatene.

De siste årene har markedsføring for pengespill økt, både fra norske og utenlandske aktører. Glorifiseringen av spill blir forsterket gjennom å bruke kjendiser og forbilder som ambassadører. Markedsføringen er aggressiv og påvirker de som har et problematisk forhold til spill negativt, også deres pårørende. Vi ser ingen politisk vilje til å stoppe denne form for reklame.

Digitale flater og dataspill har blitt en del av hverdagen, særlig hos barn og ungdom. Rollespill på Internett er et spill som flere får et problematisk forhold til. Dette kan ikke bare føre til fysisk inaktivitet, skulking, underernæring og lite sosial omgang, men også alvorlig avhengighetslidelse. Vi jobber for å få ut kunnskap om dette til aktuelle aktører innenfor bl.a. skole, helsevesen og hos foreldre for å bidra til sunt spillevett.

Vår erfaring er at tilbudet om behandling for spillavhengige og deres pårørende er for dårlig i Norge, særlig i distriktene. Vi faller ofte mellom to stoler når temaene rus eller psykisk helse blir nevnt. Behandling må styrkes, kunnskap om problematikken må spres i alle nivå av helsevesenet.

Svært mange berøres av pengespill har svært store utfordringer med gjeld, og flere mener at et gjeldsregister kunne ha virket forebyggende. Den store gjeldsbyrden kan føre til at det overskygger alt annet og reduserer effekten av behandling. Derfor er vi svært kritiske til at denne regjeringen har trukket vedtaket om gjeldsregister, særlig i lys av at et stort flertall av høringsaktørene var positiv til forslaget slik det var skissert. Vi skal jobbe med å få dette opp på agendaen igjen, særlig med bakgrunn i at barn blir svært påvirket av at økonomien blir så dårlig.