Spillavhengighet fortsatt ikke en prioritet!

Spillavhengighet fortsatt ikke en prioritet!

Spillavhengighet fortsatt ikke en prioritet!

Skrevet av Malin.

Det var med stor skuffelse vi i dag mottok nyheten om at vi også hos Extrastiftelsen havner i bunken med avslag på vår prosjektsøknad. Akkurat dette avslaget svir ekstra mye fordi prosjektet omhandlet en brukersamling og går på selve kjernevirksomheten i organisasjonen. Vi er lei oss på vegne av våre brukere at dette ikke blir en realitet i 2018 og må innse at det bare ble avslag under treet hos Spillavhengighet Norge i år.

Vi har de siste årene blitt anmodet av Lotteri og Stiftelsestilsynet om å tenke nytt om hvor vi kan hente drifts- og prosjektmidler fra og det har vi sannelig gjort. Vi har i 2017 sendt ut over 20 søknader og lagt ned enormt mye arbeid i disse, men bare opplevd avslag på disse.

Spilleavhengighet prioriteres rett og slett ikke. Gjensidigestiftelsen, Olav Thons Samfunnsnyttige stiftelse, kommuner, fylkeskommuner og nå Extrastiftelsen, er noen av stedene vi har søkt og fått avslag på. Vi krysser fingrene for at helseforetakene og de gjenstående kommunene ser verdien i vårt tilbud og vil være med på laget.

Vi respekterer at de forskjellige søkerstedene vurderer våre søknader og ikke finner rom for tildeling, men vi hadde virkelig høye håp om tildeling fra Extrastiftelsen. Den planlagte brukersamlingen ville vært den første av sitt slag i Norge og ville gitt oss en enorm mulighet til å få innspill til forbedringer i arbeidet. På toppen av dette ville berørte av spilleavhengighet få tilgang til et helt nytt nettverk. Behandlere har allerede kontaktet oss med ønske om at pasienter i behandling kunne få delta på denne.

Vi må dessverre skuffe dem alle sammen.

Fremtiden byr på atter flere utfordringer, spillproblemene vokser hver dag og ironisk nok også overskuddene til de gode formålene.

Spillavhengighet Norge driftes etter tilskudd fra en pott i handlingsplanen for spilleproblemer som heter «Støttegrupper for spilleavhengige». Problemet er i hovedsak at spillproblemene vokser i omfang og det gjør at vi som organisasjon vokser, men denne potten vokser ikke i samme tempo. Vi forsøker å søke midler hos andre aktører, men krav om medlemsregister og lokallag gjør at vi ofte ikke kommer lengre enn til søknadssdkjemaet. Vi har i tillegg fått signaler om at lignende krav vil bli innført på hos Helsedirektoratet. Der har vi siste årene hatt tilgang på prosjektmidler, men i 2019 kan det være stopp.

For oss som jobber med denne problematikken går vi mot jul med en uggen følelse av usikkerhet og lurer på hva vi må gjøre for at spilleavhengighet skal bli like akseptert som andre avhengigheter. Alt vi vil er å kunne tilby noen form for hjelp til ALLE berørte. Akkurat nå må vi håpe på mirakler i julen.