Regionsteam

Spillavhengighet Norge er delt opp i 5 regioner. Regionene er underlagt landsorganisasjonens vedtekter og økonomi. Alle team har en eller to koordinatorer. Disse velges av landsmøtet. Koordinatoren skal ha en arbeidsgruppe i sin region på minimum 3-5 personer.

For å være med i arbeidsgruppen må en melde sin interesse for å bli en engasjert i organisasjonen.Teamene har en minimumsaktivitet og minst to teamsamlinger pr år.

Teamene sørger for at du som bruker eller engasjert får all nødvendig informasjon i forhold til hva du skal være med på. Teamene sørger for drift av gruppene, informasjonskampanjer, forelesninger med mere i regionene.

REGION NORD

Renate Skogeng Antonsen
Regionskoordinatorer

renate.skogeng.antonsen@spillavhengighet.no

Tlf. 947 90 338

REGION VEST

Atle Vestvik og Åge Nilsen
Regionskoordinatorer 

atle.vestvik@spillavhengighet.no

REGION ØST

Siw Kristoffersen
Regionskoordinatorer
siw.kristoffersen@spillavhengighet.no

Tlf. 905 32 256

Om man ikke får direkte kontakt så ring hovednummeret

477 00 200

Region Sørlandet og Midt Norge har i dag ikke team. Det jobbes kontinuerlig for å få disse regionene i drift igjen.

Ønsker du å delta i nettverksgruppe?
Spillavhengighet Norge har i dag 8 nettverksgrupper som er i drift.
Det jobbes aktivt for å starte flere grupper.

Erfaringer

Historier fra voksne, ungdom og foreldrene