Personvernerklæringen

Samtykkeerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor brukere, frivillige og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til daglig leder Lill-Tove Bergmo tlf 952 30 375 eller e- post: lill.tove.bergmo@spillavhengighet.no

Register ( opprettes ikke før september 2018)

Spillavhengighet Norge registrere alle som benytter våre tjenester i et register. Dette er ikke et offentlig register, kun et fåtall fra administrasjon som har tilgang. I dette registeret vil det føres navn, adresse, telefonnummer og e-post som ikke ansees som sensitiv informasjon, men på bakgrunn av navnet til organisasjonen så vil dette registeret ansees som sensitiv informasjon og være beskyttet med brukernavn og passord.

Opplysningene vil brukes for å kunne sende ut informasjon om aktiviteter som gruppemøter og kontaktavtaler.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter denne.

Påmelding kurs og arrangementer

Ved påmelding til seminar/kurs innhenter vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

Deltagelse i nettverksgruppene og ved kontaktavtaler

Gruppeleder får tildelt kontaktinformasjon for deltagerne i sin nettverksgruppe. Dette for å kunne sende ut nødvendig informasjon om møtene. I henhold til nye regler i personvernloven så anses ikke kontaktinformasjon som sensitiv opplysning. Derfor lagres dette på telefonen til gruppeleder som er passordbeskyttet.

Brukere som ikke lenger benytter våre tjenester vil slettes fra registeret.