Pårørendeundersøkelse fra Pårørendealliansen

Pårørendeundersøkelse fra Pårørendealliansen

Pårørendeundersøkelse fra Pårørendealliansen

Pårørendealliansen har laget en undersøkelse som de gjerne vil ha flest mulig pårørende til og svare på. Bli med på og gjøre en forskjell, få politikerne til å høre på de pårørende. Pårørende har i mange år vært en glemt gruppe som ikke blir hørt gjennom behandling der fokus hele tiden er på den som er til behandling.

Jo flere som svarer jo lettere er det å få politikere å høre. Fortell oss om din situasjon som pårørende, så skal vi kjempe for at hverdagen din bli enklere.

Det finnes over 800 000 pårørende i Norge. De tar vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre.

Allikevel blir pårørende blir sjelden spurt: “Hvordan har du det egentlig?” eller “Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?”

Det er store mørketall. Arbeidslivet og velferdssamfunnet vårt er alt for lite tilpasset til pårørende. Derfor er det EKSTRA viktig at du som pårørende svarer, så vi kan stå sammen for de stemmene som ikke blir hørt.

Målet? En nasjonal strategi som gjør DIN hverdag som pårørende enklere.

Norge må få en nasjonal strategi for å gjøre hverdagen enklere for pårørende.
Den eneste måten vi kan lage det – er hvis vi vet hvordan hverdagen er for pårørende.

Ta undersøkelsen her