Nettverksgruppene

Nettverksgruppene
Regionsteamene har ansvar for å drifte nettverksgruppene og utpeke en eller flere gruppeledere som følger opp gruppene i de ulike regionene.

Ved oppstart av en ny gruppe vil gruppeleder være til stede for å utlevere nødvendig informasjon og orientere om hvordan en gruppe kan drives.

I utgangspunktet skal alle gruppene være selvstendige. Det er utarbeidet retningslinjer og møteplan for gruppene. Den enkelte gruppe må følge retningslinjene, men møteplanen er mer ment som et verktøy for den som er møteleder.

Dagens grupper består av både spilleavhengige og pårørende til spilleavhengige. Gruppene har en aldersgrense på 18 år. Om noen har behov for å ha med mindreårige, må dette tas opp med gruppeledern og gruppen kan gjøre en vurdering om å tillate dette.

Gruppen deles i to dersom det blir flere enn 8 deltakere til møtet. Det anbefales at en har lokaliteter som gir mulighet for 2 møterom. Et møte varer i ca 2 timer.

I guppen møtes vi for å utveksle erfaringer og gi hverandre råd og støtte. Mange opplever det som svært nyttig å ha denne typen gruppe og komme til. For mange er det det som skal til for å holde ut en ellers utfordrende hverdag.

Gruppene har også temamøter og kan da invitere inn forelesere innenfor det feltet som gruppen har behov for. Det er også muligheter for gruppen å finne på andre sosiale aktiviteter, for eksempel gå ut å bowle eller dra på kino. Alle gruppene har et budsjett til sosiale aktiviteter.  Gruppene vil også ha diverse litteratur om spilleavhengighet som medlemmene kan låne.

Spillavhengighet Norge har i dag 13 nettverksgrupper. Det jobbes aktivt for å starte flere grupper. Gruppene har variasjoner på hvor ofte det holdes møter, noen har hver uke, mens andre har hver 14. dag.
Se vår kalender med oversikt over møtene.

For påmelding til gruppe send e-post til nettverksgrupper@spillavhengighet.no
og merk med hvilken gruppe du ønsker å delta i.
Du kan også ringe oss på:477 00 200 
Mandag til torsdag 09.00 – 21.00
Fredag 09.00 – 15.00

Vi har grupper følgende steder:

Halden

Gjøvik

Oslo

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Ålesund

Trondheim

Bodø

Harstad

Narvik

Tromsø

Hammerfest

Ønsker du å delta i nettverksgruppe?