Landsmøte lørdag 14. april 2018

Landsmøte lørdag 14. april 2018

Landsmøte lørdag 14. april 2018

Spillavhengighet Norge inviterer til:
Landsmøte lørdag 14. april 2018 kl 14.15

Sted: Clarion Hotell & Congress Oslo Airport

Dagsorden:

Før landsmøtet settes vil det bli gitt gjennomgang for strategiplan 2018 – 2022.

Det vil også bli kort fortalt om søknad til statsstøtte.

  1. Konstituering av møtet.
  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.
  • Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
  1. Årsrapport for 2017 
  2. Regnskap og revisjon for 2017 
  3. Innkomne forslag. Frist for innsending er 15. mars kl 12.00 
  4. Handlingsplan og budsjett for 2018

 

Ønsker du å delta på vårt Landsmøte?

Ta kontakt på tlf 952 30 375 eller send en e-post til post@spillavhengighet.no

 

Frist for påmelding er 12. mars kl 24.00

Etter våre vedtekter har disse muligheten til å delta på landsmøte med stemme- og talerett:
– Brukere som går i gruppene (Både spilleavhengige og pårørende).
– Brukere som har ringeavtaler.
– Øvrige frivillige.