Krigen om pengespillreklame

Krigen om pengespillreklame

Krigen om pengespillreklame

TV-selskapene ruster til krig mot det kommende forslaget om forbud mot pengespillreklame på tv.
Vi hører krigstrommene i media.
De er bevæpnet med flere PR-selskaper og store ressurser for å kjempe denne kampen.
I reserve har de spillbransjen, klare til å steppe inn med sine argumenter om de trenger tyngre skyts.

På motsatt side står norske hjelpeorganisasjoner og rister oppgitt på hodet. Vi vet at dette ikke lenger handler om ansvarlighet, men om penger og mer penger. Det er veldokumentert at det handler om 500 reklamemillioner og 1300 arbeidsplasser. Selskapene dytter disse ansatte foran seg på frontlinjen og truer med at kvalitet og mangfold i tv-programmet fremover vil forsvinne.

Disse utgiftene og overskuddene til aksjonærene skal altså 34 000 spilleavhengige i Norge finansiere. Tar du med at vi regner mellom 6-8 pårørende pr spilleavhengig, så blir tallet enormt mye høyere. Det er disse menneskene som skal ta støyten. Disse defineres ofte som en sårbar gruppe, ansvarsløse, lavtlønnede og lavt utdannede.
Er det rart mange som er berørt av spilleavhengighet bærer en stor skam når det er slik de blir klassifisert? Ikke nok med det, men bransjen mener i all tydelighet at disse menneskene kan ofres for at de selv skal kunne beholde sine millioner. Er det virkelig verdt det? Glemmer vi at det ikke bare er familier som går i oppløsning, men også barn som blir rammet? Barn som er glad i sine foreldre og det eneste de vil, er at familien skal ha det bra.
Dette handler ikke om at den avhengige ikke tar ansvar, dette handler om at vi som nasjon har et ansvar. Det bør på like linje som med reklame for alkohol og tobakk være forbud mot pengespillreklame.
I fare for at vi igjen blir sablet ned pga tallmaterialet, så er det en ting som er helt klinkende klart og det er at pengespillreklamen FUNGERER. Den rekrutterer og den sørger for tilbakefall hos de avhengige.
Dette er faktiske tilbakemeldinger vi får fra våre berørte.
Det er kun en ting å gjøre. Fjern all pengespillreklame!