Individuelle møter

INDIVIDUELLE MØTER

Spillavhengighet Norge har gjennom alle år tilbydd individuelle samtaler med brukere som bor i områder hvor vi har engasjerte, men ikke grupper. Om en bor i et område hvor det er grupper, anbefales gruppen. I noen tilfeller kan en ha et møte før en deltar på første gruppemøte.

Dette er et gratis tilbud.

En slik samtale har samme grunnprinsippene som i gruppene. Det er en erfaringsutveksling som foregår. Noen ganger er flere familiemedlemmer med på møtene. Tilbud om slike møter gis 3-4 ganger pr familie. 

Siden et slikt tilbud er ressurskrevende så begrenser det seg hvor ofte en kan møtes. Avstanden mellom den engasjerte og brukeren har også betydning når et slikt tilbud vurderes. 

Vurderingen gjøres etter hvor stort behovet er i familien og hva som finnes av andre hjelpetilbud.

Slik foregår disse møtene

Det avtales et møtested som gir minst mulig reisekostnader og som er praktisk enkelt

Møtet har en varighet
på ca. 2 timer.

Taushetserklæring
signeres.

Den engasjerte kan ha med seg en ekstra person. Som regel en som har pårørendeerfaring og en som har spilleavhengigerfaring.

Ønsker du et individuelt møte? Ring 477 00 200