Gruppeledersamling

Gruppeledersamling

Gruppeledersamling

25-27. oktober samles 18 av Spillavhengighet Norges gruppeledere seg i Tromsø.
Dette er første gang vi arrangerer en slik samling.
Spillavhengighet Norge fikk tildelt midler fra helsedirektoratet til å kunne gjennomføre en gruppeledersamling.
Målet med samlingen er at gruppelederne skal bli enda tryggere i sine roller. Det er viktig å kunne ha en erfaringsutveksling på tvers av landet.
Det skal arbeides med caser, utfordringer en kan møte, samt gjennomgang av den vanskelig samtalen.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Ta kontakt med oss på tlf: 477 00 200 eller send en henvendelse her.
Les mer om våre hjelpetilbud her.