Gjeldsproblemer

Gjeldsproblemer i forhold til spilleavhengighet

Spilleavhengige og familiene deres får ofte økonomiske problemer. Ofte er det økonomi som er årsaken til at avhengigheten avsløres. Mange spilleavhengige prøver å skjule gjelden sin og er flinke til å holde fasaden til tross for at de sliter.


Spilleavhengighet kan utvikle seg til å bli svært alvorlig for spilleren slik at omgivelsene reagerer. Når familien finner ut hva som har skjedd, må de ofte få hjelp til å rydde opp i økonomien.
I de verste tilfellene oppdages gjelden ved at strømmen kuttes, på etterskudd med husleie/lån, feriepenger blir borte med mere.

Til en viss grad er det mulig å bortforklare lån og gjeld fordi det i dag har blitt mer vanlig å ikke ha felles økonomi.  Det finnes flere måter for å få råd og assistanse til å håndtere spillegjeld, og det er viktig å ta tak i problemet før det blir for stort.

Lenker for mer informasjon

Kontakt gjeldsrådgiver
i NAV

KLIKK HER

Kontakt Gjeldsofferalliansen
for mer informasjon

KLIKK HER

Kompetansesenter rus
Region øst

KLIKK HER

Rådgiving gjennom
din lokale bank

Lag avtaler med
kredittselskapene

Trenger du hjelp?