Gjeldsproblemer

Gjeldsproblemer i forhold til spilleavhengighet

Spilleavhengige og familiene deres får ofte økonomiske problemer. Ofte er det økonomi som er årsaken til at avhengigheten avsløres. Mange spilleavhengige prøver å skjule gjelden sin og er flinke til å holde fasaden til tross for at de sliter.


Spilleavhengighet kan utvikle seg til å bli svært alvorlig for spilleren slik at omgivelsene reagerer. Når familien finner ut hva som har skjedd, må de ofte få hjelp til å rydde opp i økonomien.
I de verste tilfellene oppdages gjelden ved at strømmen kuttes, på etterskudd med husleie/lån, feriepenger blir borte med mere.

Til en viss grad er det mulig å bortforklare lån og gjeld fordi det i dag har blitt mer vanlig å ikke ha felles økonomi.  Det finnes flere måter for å få råd og assistanse til å håndtere spillegjeld, og det er viktig å ta tak i problemet før det blir for stort.

Lenker for mer informasjon

Kontakt gjeldsrådgiver
i NAV

KLIKK HER

Kontakt Gjeldsofferalliansen
for mer informasjon

KLIKK HER

Kompetansesenter rus
Region øst

KLIKK HER

Rådgiving gjennom
din lokale bank

Lag avtaler med
kredittselskapene

Trenger du hjelp?
Ta kontakt med oss