Gi en gave

Hjelp oss å hjelpe flere

I dag driver Spillavhengighet Norge nettverksgrupper, svarkjede, individuelle møter, foredrag og vi holder stand.
Vårt fokus er å hjelpe berørte av spilleavhengighet og deres pårørende, samt senke terskelen for at berørte skal ta kontakt. Vi jobber aktivt for å påvirke politikere til å se at vårt arbeid er ytterst viktig. Uten et hjelpetilbud for spilleavhengige og pårørende, har det store samfunnsmessige konsekvenser.

Vi driver familiearbeid hvor vi avholder individuelle møter med de som ønsker det. Det jobbes kontinuerlig med å få opp flere grupper i de fylkene vi ikke dekker i dag.

Kostanden av å drifte en nettverksgruppe går på opplæring av gruppeledere, foredragsholdere til gruppene, husleie, strøm og utstyr. Når en ny gruppe startes opp, sendes det en aktiv gruppeleder til den nye gruppen for å få i gang samtalene, gjennomgå retningslinjer og for å lage møteplaner.

Nettverksgruppene er til god hjelp for både spilleavhengige og pårørende både før, under og etter behandling.
I gruppene møtes likesinnede og her deles ens egne erfaringer med de andre.  Gruppene møtes ukentlig for å motivere hverandre til å holde seg spillefri. Pårørende får møte andre pårørende og deler sine erfaringer. I områder hvor vi ikke har nettverksgrupper forsøker vi å tilby individuelle møter.

Våre frivillige

Spillavhengighet Norge er driftet på frivillighet. Våre frivillige er mennesker med egne historier som ofte er berørt av spilleavhengighet selv, enten som spilleavhengig eller pårørende. De frivillige ofrer mye av sin fritid for å hjelpe organisasjonen og synliggjøre, dele historier, holde foredrag, drifte grupper og holder stand.

Våre frivillige reiser landet rundt for holde individuelle møter med familier og berørte av spilleavhengighet.
Alle våre frivillige får dekket kost og opphold når de reiser i regi av organisasjonen. De frivillige bruker sin egen erfaring for å hjelpe andre.

Ingen ventetid – alle våre tilbud er gratis

Hos oss kan man ta kontakt på telefon, e-post eller via sosiale medier. Vi svarer så raskt vi kan og forsøker alltid å hjelpe så godt vi kan. Noen ganger trenger en bare noen å snakke med, andre ganger trenger en hjelp til å se hvilket steg en bør ta videre.

Våre frivillige sitter klar på telefonen for å besvare din henvendelse. I nettverksgruppene blir du tatt i mot med åpne armer og de andre er der for deg som en støtte i en tøff tid.

Mange som kontakter oss opplever personlige kriser, samlivsbrudd og store økonomiske tap. De trenger hjelp til å bygges opp igjen og til å bli motivert for å ta tak i sykdommen sin. Noen trenger tips til behandlingssteder, andre trenger noen som lytter. Noen ønsker gjeldsrådgivning, andre vil ha tips for å kunne sperre seg ute fra spillekontoer.

Spillavhengighet Norge sitter med kunnskap om gjeldshåndtering og kan dele ut betfilter til de som ønsker det. Vi bruker av oss selv for å hjelpe andre.

 

Hjelp oss å hjelpe flere! Støtt Spillavhengighet Norge i dag ved å gi en gave:

Gi en gave
Vipps: Søk opp SPILLAVHENGIGHET-NORGE #116933 ved å velge “betal”. Vipps et valgfritt beløp.
Kontonummer: 4740 11 43536.

vipps_logo_rgb-2