Frivillig

HVA VIL DET SI Å VÆRE EN FRIVILLIG?

Det å være en frivillig i Spillavhengighet Norge innebærer at man påtar seg flere oppgaver. Det kan være alt fra å drive grupper, har forelesninger og deltar på ulike møter internt og eksternt. 

Man kan som frivillig være aktiv både lokalt og nasjonalt. Man får muligheten til å delta i ulike arbeidsgrupper som organisasjonen har innfor flere området. 

Alle frivillige vil ha retningslinjer som tilsier hvordan man jobber og innfor hvilke rammer.

Hvordan bli en frivillig?

Om du tenker at dette er noe for deg, så ta kontakt med oss. Så forklarer vi veien videre.

Landsstyret utnevner frivillige etter tilrådning fra regionsteamene. For å bli en frivillig må en være informert om og ha forstått oppgavene en påtar seg.

Det er en fordel om en har egen erfaring, enten som pårørende eller som spilleavhengig, men det er ikke et krav for å bli en frivillig hos oss.

Alle frivillige har krav på opplæring. Organisasjonen arrangerer en gang pr år et dagseminar for nye frivillige. Tilhørende eller nærmeste regionsteam utpeker en fadder til deg. Det vil bli utlevert en mappe med informasjon om det å være en frivillig og hvordan organisasjonen jobber.

Som frivillig har du krav på å få dekket utgifter ved møtedeltakelse både internt og eksternt. All aktivitet som har kostnader må avklares med regionsteamet først. Du som frivillig skal ikke ha utgifter for å bidra. Mer informasjon om dette vil du få etter hvert som du kommer i gang.

Som frivillig blir du invitert på landsmøtet og andre interne samlinger.

Er dette noe du kunne tenke deg?

Ring på 477 00 200 for en uformell prat.