Forelesninger

FORELESNINGER

Våre erfaringer er ofte etterspurt av ulike instanser både innfor fagfeltet og i andre sammenhenger.

Kunnskapen i organisasjonen er bred, det er både faglig kompetanse og egenerfart kompetanse som kan gis ved forelesninger.

Representanter fra Spillavhengighet Norge stiller på ulike seminarer og kan være delaktig i ulike referansegrupper. Vi brukes som en høringsinstans for både stat og andre.

Vi tilbyr vår erfaring i mange ulike fora som kan knyttes opp mot spilleavhengighet og organisasjonens virke.

Det er mulig å komme med spesifikke bestiller på hva man ønsker mer informasjon om. Ta kontakt om dette er ønskelig.

Forelesninger vi har hatt med ulike temaer

Erfaringene vi gjør i møte med
de spilleavhengige og deres pårørende

Råd og veiledning i forhold
til tiltak som kan prøves

Generelt om spilleavhengighet og dens konsekvenser

Presentere
statistikker

Fagdag om spilleavhengighet for mennesker som møter de berørte i jobbsammenheng

Hva kan det offentlige gjøre
for å hjelpe de berørte

Ønsker du å delta i nettverksgruppe?
Spillavhengighet Norge har i dag 8 nettverksgrupper som er i drift.
Det jobbes aktivt for å starte flere grupper.