Digitale gruppemøter

Digitale gruppemøter

Digitale gruppemøter

Pål har vært deltaker på digitale gruppemøter, siden korona-pandemien inntraff landet.
Hans erfaringer med de digitale møtene er svært positive:
«Jeg gleder meg til hvert møte, alle er så inkluderende og omsorgsfulle for hverandre» forteller Pål.

Ønsker du å treffe andre mennesker med samme problemstilling som deg selv?
Ta kontakt med oss i dag så finner vi plass til deg på et av møtene.

Hver uke arrangerer vi gratis digitale møter. Møtene er delt slik at pårørende har egne møter, det samme gjelder for spilleavhengige.
Det er maks 8 personer samlet på et digitalt møte. Her er det rom for å dele av seg selv og få støtte av andre.

«Vi får og gir gode råd, støtter og motiverer hverandre. Her er det rom for både latter og gråt» Pål.

En er pålagt å signere taushetserklæring i forkant av møtene og som deltager vil en få tilbud om medlemskap hos oss, men dette er ikke et krav.

Vi får mange gode tilbakemeldinger på møtene og håper flere vil dra nytte av vårt gratis tilbud!

Kontakt oss!
Tlf: 477 00 200.
Du kan også kontakte oss via kontaktskjema HER