Dataspill

Dataspill

I dag er dataspill en del av hverdagen til barn og unge. Flere undersøkelser viser at svært mange unge i Norge spiller dataspill regelmessig. Dessverre får noen en ukontrollert trang til å spille og disse betraktes som dataspillavhengige.

I dag finnes det ikke en formell diagnose på dataspill. En definisjon på dataspillavhengighet er at overdreven og tvangsmessig bruk av dataspill resulterer i sosiale og/eller emosjonelle problemer. Fysiske helseplager er heller ikke uvanlige. Til tross for dette klarer ikke spilleren å kontrollere sin spilling. 

Les mer på NOVA rapport fra 2010 – 2013
KLIKK HER

KJENNER DU NOEN ?

SPILLER DU ELLER KJENNER DU NOEN SOM SPILLER FOR MYE?

I dag er dataspill en naturlig del av mediehverdagen.
Dataspillene gir underholdning, sosiale ferdigheter og kunnskap.
For noen blir spillingen en altoverskyggende aktivitet. Negative konsekvenser kan være konflikter i familien, tap av skolegang og sosialt nettverk.

Det er for øvrig ikke bare barn og unge som kan utvikle et problematisk forhold til dataspill, men også voksne helt opp mot 45-årsalderen. 
Forskning viser at det er en overvekt av gutter som utvikler dette problemet. Antallet jenter som spiller dataspill har økt de siste årene.
Dagens dataspill er i rask utvikling og kan i dag sammenlignes med pengespill. Forskjellen er at du ikke vinner penger, men du kan bruke penger til oppgradering av utstyr.

Her finner du berørtes egne fortellinger 

Pengeinnskudd fremkommer i sterkere grad i dagens dataspill. Mange av de som tar kontakt forteller om overtrukne kontoer og bruk av kredittkort.

Faresignaler:

  • Frustrasjon, sinne og humørsvingninger
  • Aggressiv (utagerende) reaksjon ved tap av spilletid.
  • Mye konflikter i nære relasjoner.
  • Melder seg ut av familielivet.
  • Fravær fra skole og jobb.
  • Avbrutt skolegang og jobb.
  • Tap av søvn, vekttap/vektøkning, dårlig hygiene.
  • Bruker stadig mer tid på spilling.
  • Isolerer seg.
  • Ensformig kosthold.

Type spill som ofte oppgis er for eksempel COD, CS, WOW, Minecraft, LOL og GTA.

Ønsker du mer informasjon om våre hjelpetilbud både til pårørende og til problemspillere, kan du ta kontakt for en uformell prat. 

Vi kan tilby gruppesamtaler, individuelle møter og telefonsamtaler
Se på hjelpetiltak

Ønsker du å delta i nettverksgruppe?