Bli medlem

Spillavhengighet Norge starter nå med medlemskap og vi ønsker medlemmer velkommen til oss.
Gjennom et medlemskap i Spillavhengighet Norge bidrar du til at spilleavhengige og pårørendes stemme blir hørt.

Organisasjonen jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet og for å sette lys på avhengighetens baksider.

Våre hjelpetilbud er åpen for alle som er berørt av spilleavhengighet enten det gjelder pengespill, dataspill eller at en er pårørende.

Velg mellom ordinært medlem eller støttemedlem:

 

Medlem

Det er spilleavhengige, pårørende og frivillige som kan bli ordinært medlem. Medlemmer har rettigheter som: deltagelse på landsmøter og kan velges som regions delegat til landsmøtet med stemme- og talerett.

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

*Hovedmedlemsskap koster 100 kroner i året.

 

Støttemedlem

Som et støttemedlem gir du et bidrag til organisasjonens brukerarbeid.

Et støttemedlem har ikke rettigheter.

Støttemedlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Støttemedlemmer vil få tilgang til nyhetsbrev som legges ut i medlemsappen.

*Støttemedlemskap koster 450 kroner i året.

 

Innmelding

Alle medlemmer vil få tilgang på organisasjonens app. Gjennom ”SN Medlem” vil medlemmer få nyheter og annen informasjon som deles fra organisasjonen.

 

Medlemmene må selv laste ned appen for å registrere seg:

 

Android: Google Play butikk – Søk opp “SN Medlem”.

iOS: App store – Søk opp “SN Medlem”.

Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig og gjelder fra utløpet av kalenderåret. Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent for inneværende kalenderår blir automatisk meldt ut av medlemskap pr 31. desember.

 

Betaling av medlemskap/støttemedlemskap

I en oppstartsfase har vi følgende betalingsløsning for kontingent:

 

VIPPS

Vipps medlemskontingent til 116933. Merk med type medlemskap og ditt fulle navn.

 

FAKTURA

Send mail til medlem@spillavhengighet.no dersom du ønsker faktura tilsendt på e-post.

Merk med type medlemskap og ditt fulle navn.

Dersom du ønsker faktura tilsendt pr. post må du oppgi din postadresse i mailen.

Kontingent sendes ut 1 gang pr år. Samt til nye medlemmer fortløpende. 1 juli er markering for om kontingent reduseres med 50%.

 

Personvern og informasjonsplikt

Spillavhengighet Norge sin app for medlemmer følger denne personvernserklæringen: https://www.iubenda.com/privacy-policy/31359246

Som medlem kan en selv redigere privat informasjon på sin profil, endre samt slette seg som medlem. Spillavhengighet Norge plikter å formidle informasjon gjennom app.

Ved behov for å få informasjon tilsendt på annen måte enn via app, bes medlemmer om å kontakte administrasjonen skriftlig pr e-post medlem@spillavhengighet.no