#BLIENFRIVILLIG

#BLIENFRIVILLIG

#BLIENFRIVILLIG

Da kan du være den vi ser etter.
Vi er på jakt etter frivillige i Trondheim.
Det er en fordel at du er kjent med problematikken spilleavhengighet, men ikke et krav.
Vi driver selvhjelp i gruppe hvor vi samles for å dele erfaringer med hverandre.
Det oppleves slik at dens ene erfaring er til hjelp for andre.
Målgruppen vår er mennesker som lider av pengespillavhengighet, dataspillavhengighet og deres pårørende.

Gruppen i Trondheim har behov for flere frivillige møteledere.
Som møteleder vil noe av din rolle innebære:

  • Å fungere som en ordstyrer i gruppen.
  • Påse at taushetsplikt blir overholdt.
  • Tilgang til lokalet for å låse opp/igjen.
  • Å lage kaffi/sette frem brosjyrer med mer.
  • Ansvar for at motivasjonskort blir fulgt opp.

Brenner du for å hjelpe andre? Ser du nytten av å drive likemannsarbeid? Er du en som kan motivere?
Kanskje har du kjennskap til problematikken av egen erfaring eller som pårørende?

Da håper vi at du tar kontakt med oss.
For engasjement og frivillig arbeid i Trondheim kontakt: nettverksgrupper@spillavhengighet.no eller ring 477 00 200 (SMS til 952 30 375)