Ønsker du å delta i nettverksgruppe?

Spillavhengighet Norge har i dag 4 nettverksgrupper som er i drift.
Det jobbes aktivt for å starte flere grupper.