Landsmøte 23.03.19

Landsmøte 23.03.19

Inviterer til landsmøte lørdag 23. mars kl 1400

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport


Dagsorden:

  1. Konstituering av møtet.
  • Valg av møteleder.
  • Valg av referent.
  • Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
  • Godkjenning av stemmeberettigede.
  1. Årsrapport for 2018
  1. Regnskap og revisjon for 2018
  1. Innkomne forslag. Frist for innsending er 1. mars kl 1200.
  1. Handlingsplan og budsjett for 2019
  1. Valg

Ønsker du å delta på vårt Landsmøte?

Ta kontakt på tlf 952 30 375 eller send en e-post til post@spillavhengighet.no


Frist for påmelding er 1. mars

I forhold til vedtektene er det landsstyret, regionledere og inntil 5 delegater fra hver region har stemme-, tale- og forslagsrett. Øvrige har kun talerett.