• Hjem
  • REGIONSTEAM
  • Dette er et regionsteam

Dette er et regionsteam

 

Spillavhengighet Norge er delt opp i 5 regioner. Regionene er underlagt landsorganisasjonens vedtekter og økonomi.

Alle team har en eller to koordinatorer. Disse velges av landsmøtet. Koordinatoren skal ha en arbeidsgruppe i sin region på minimum 3-5 personer.

For å være med i arbeidsgruppen må en melde sin interesse for å bli en engasjert i organisasjonen.

Teamene har en minimumsaktivitet og minst to teamsamlinger pr år.

Teamene sørger for at du som bruker eller engasjert får all nødvendig informasjon i forhold til hva du skal være med på.

Teamene sørger for drift av gruppene, informasjonskampanjer, forelesninger med mere i regionene.