• Hjem
  • Hjelpetilbud
  • Kontakttelefonen

Kontakttelefonen


For mange er terskelen høy for å starte i en samtalegruppe. Spillavhengighet Norge har et tilbud til deg som er berørt om fast telefonkonferanse med en av organisasjonens engasjerte.

Spillavhengighet Norge forsøker så langt det lar seg gjøre at en får prate med en engasjert som har til dels samme erfaring.

Telefonen til Spillavhengighet Norge har åpent mandag til torsdag fra kl 1000 til kl 1500. hoved nr er 477 00 200

For noen passer det ikke å prate på dagtid, da kan en avtale på andre tidspunkter/dager som passer bedre. Dette gjøres direkte med den som en skal ha samtale med.

En slik samtale består av erfaringsutveksling og noen tips og råd på hva enhver kan gjøre i sin situasjon.