Pengespill


Funn fra befolkningsundersøkelsen i 2016

pengespill

 

  • 22 000 nordmenn anses å være spilleavhengige/problemspillere

  • 122 000 (3,2 %) av befolkningen er moderate risikospillere eller problemspillere. Det er på omtrent samme nivå som forrige befolkningsundersøkelse i 2013.

  • 289 000 anses å være lavrisikospillere.

  • Kasinospill på nett er det spillet som størst andel av spillerne oppgir som problematisk å kontrollere og begrense.

  • Menn, yngre og personer med problemer knyttet til pengespill oppgir å bli mest påvirket av pengespillreklame.

  • 95,2 % av de mellom 16-25 år oppgir å ha vært eksponert for reklame for pengespill de siste 12 månedene.

  • Nær halvparten av de som spiller på utenlandske nettkasinoer er risiko- og problemspillere. I 2013 var det tilsvarende tallet på en tredjepart


Les mer her: https://lottstift.no/wp-content/uploads/2016/06/WEB-Rapport_befolkningsundersokelsen.pdf

*Kilde Lotteritilsynet